Alaj kuk

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google

Antología de cuentos-identificador en k'iche'.png
Antología de cuentos-identificador en k'iche' - horizontal.png
Selecciona la imagen para ver el original en formato PDF.
Ub’antajik tzij
Selecciona aquí para escuchar el audio del cuento.

K'o jun kuk ub’i’ Tintin, wa' le laj kuk mam kajeqi taj, kapaqi kaxulik pa uwi’ uq’ab’ taq che’, sib’alaj sak’aj, ke’uto le enima’q, ch’utin, rachi’l, ajsipanel sib’alaj utz ranima’.

Che jun q’ij tajin ketz’anik pa uwi’ taq le che’ k’ate' xtzaquloq, paq’ xtzaq loq, solob’ataj ri raqan. Ri alaj Tintin xb’isonik, te xrilo kropopik xpe’ jun palomax.

Xub’ij che: -jas xab’ano Tintin.

- ¡Ay! Xa xintzaq uloq, k’ax we waqan.

Are k’u le palomax xub’ij che: -mam katb’ison taj, kinsik’ij nik’aj wachi’l kerapapik.

Xe’ ri palomax che utzukuxik nik’aj chikop chik, xepe k’u taq rachil chikop xkik’am b’ik ri Tintin xkichajij, xkitzuqu, nojimal xutzir ri raqan, xumaj chik le tob’anik pa komom.

Utz chaqe kaqato’ qib’, taq k’o k’axk’olil, katewechi’n ri Ajaw paqawi’.

Lilian Maribel Calderón
Zunil, Quetzaltenango
Alaj kuk-grande.png
Antología de cuentos-cintillo.png