K’amal taq b’e re Chwi’ suq

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google

Antología de cuentos-identificador en k'iche'.png
Antología de cuentos-identificador en k'iche' - horizontal.png
Selecciona la imagen para ver el original en formato PDF.
K’ulmatajem tzij
Selecciona aquí para escuchar el audio del cuento.

Ri’ k’amal taq b’e k’ax kanima’ chech ri k’achelaj, xkichomaj k’ut xkib’an jun wokoj kuk’ ri winaq. Xkitzijoj chikech ri winaq man utz taj keqasax ri che’, we kab’anik, kasik’ix saq’ij chaqij.

Kechaqijar taq ri k’wa’, ri nima’, kak’is uwach le loq’olaj ja’, xa necher rajawaxik kkichajij ri q’inomal uya’om ri Ajaw chaqe.

Konojel xkichomaj rij, xkib’ij k’ut: are’ utz ketik che’. Xa rumal sib’alaj rajawaxik le loq’alaj ja’, le winaq xkib’ij: che we ik’ ri’ qonojel kujb’e che utikik taq che’. Are utz katik le che’ re lemob’, saqchaj, k’isis, pa taq juyub’.

Rosario Gómez Pérez
Olintepeque, Quetzaltenango
K’amal taq b’e re Chwi’ suq-grande.png
Antología de cuentos-cintillo.png