Jun tal txin ntzalaj

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google

Antología de cuentos II - identificador en mam.jpg
Selecciona la imagen para ver el original en formato PDF.
Tqanil

Chitzan qa jun maj, atitaq jun tal txin. Nimtaq ntzalaj kyuk’il ttat. Jun q’ij xi’ tq’u’man ttat kyeqe twitze’l. -Ok qo xe’l laq’eye tuj juntl tnam- chi. Tej tok tb’i’n tal txin nimxix b’is tzaj tuj tanmi. Otaq naq’et tja ex tiky’itaq tu’n t-xi’ tuj juntl tnam. Pontzan q’ij tu’n tkub’ b’e, nimxix b’isin tal txin. Mixti’ wtan ex mixti’ wan tuj kyaje xjaw. Majx tzaj tyab’ tal txin.

Tej tok tka’yin ttat, otaq yab’ti. I jaw yolin kyxolx. Kub’ kyximin tu’n kyajtztl juntl maj tuj tnejil kyja.

Tej t-xi’ kyq’uman te tal txin, nim jaw tzalaj. Tzalaj tej tok tb’i’n qa tu’ntaq kyajtz juntl maj kyja.

Tej tkanin q’ij tu’n kyajtz, oxix tzalaj txin. Te tnejil q’ij, qlax jawe’ tal txin. Ntzalaj tej t-xi’ lipel tuj jun pintze’. Xi’ tb’i’n jun chyu’j[1] nb’itzintaq. Xi’ t-ximin, tza’ntzulo ka’yin ex tza’n nb’ant tb’itzin. Xi’tzan ka’yilte, cheb’a xi’, qit t-xi’ tka’yin tal chyu’j. Atjaxtaq chyu’j twi’ jun tq’ab’ tze’. Nb’itzintaq, ntzalajtaq, nlipintaq, ex nẍt’iqpejtaq chyu’j.

Tzajtzan txin tja, nt’ikypaj tpon ex xi’ tq’uman kye ttat. Chin okilweye tza’n jun tal chyu’j. Aj nxi’ye tuj jaxnaq’tzb’il mo aj nxi’ye iq’il jun ti’chaq. Xi’ kyqanin ttat qa otaq tlonte jun chyu’j. –Oje- chi tal txin. Ate jun chyu’j nim ntzalaj, nlipin, nb’itzin, ex nẍt’iqpej. Axtzun weye waj, chi tal txin. -Tb’anil-, t-xima chi ttat txin. Waj weye tu’n toka te jun tb’anel txin. Tu’n tten tb’anil tanq’ib’ila.

Besai Isaac Reynoso Ambrocio
Kojb'el Te T-xe Xmil
Jun tal txin ntzalaj-grande.png
Antología de cuentos - cintillo II.jpg
  1. Aju yo lu ax tz’elpuna: ch’it mo pich.