Jun xinaq tajtaq tz’ok te q’inin

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google

Antología de cuentos II - identificador en mam.jpg
Selecciona la imagen para ver el original en formato PDF.
Tqanil

Jun maj, ok b’is tuj tchwinqlal tat Wel. Atz jaw kanet b’is tu’n tlaj[1] tz’inintaq tpwaq. Ex b’et tat Wel jyol tpwaq. Xi’ yolil tuk’il tat Chep. Tej tkanin, xi’ tq’uman ikyju lu: -Najsama tat. Ma chin tzajwe qanil jun xtalb’il teya. B’ala jaku’ tzaj tq’on ch’ina npwaqe. Jaku’ chinxe tuk’ila ja’ nkanet teya tpwaq-. Xi’ ttzaqwen tat Chep. –Tz’inin te aq’utl, ex ate’we nq’a onil weye. Qatzan jaku’ tzaja jun q’ij aq’unal, kjol ti’j kjo’n-. -Mya’ weya aq’untl juwaj-. Chitzun tat Wel xi’ tq’uman. -Noqx waje chin q’inumaxe tza’nju teya. Waje ten nim npwaqe, ex ntx’otx’e, ex ncheje. Waje tkyaqil q’inumal. Jaku chinxe tuk’ila, alkye witz ja’ in etza teya tpwaq. Chitzan tat Wel.

Tzaj te tat Chep jun t-xim ti’j tat Wel. Kub’ t-ximin qa mya’ b’a’n. Mixti’tl xi’ tq’on taq’un.

Tzajtzante’ tat Wel, ex b’et qoniky’an jyol tajawil pwaq. Te tmij aq’b’il, jaw kanet tpas xmeletz’ twitz.

Mixti’tl b’ant tyolin tat Wel tu’n tpas xmeletz’. B’i’x [2] kub’ numj.

Chiky’l q’ijtaqtil[3]te juntl q’ij tej tel twatl. Majx kyaj tyab’ tchonal twi’.

Tu’ntzun lu, mya’ b’a’n tu’n qximin tza’n te tat Wel. Ilti’j tu’n qaq’unan qa qaj qpwaq.

Walfre Danilo Tomás Domingo
Concepción Tutuapa, San Marcos
Jun xinaq tajtaq tz’ok te q’inin-grande.png
Antología de cuentos - cintillo II.jpg
  1. Aju yo lu ax tze’lpuna: tpaj.
  2. Aju yol lu ax tz’elpuna: majx.
  3. Aju yol lu ax tz’elpuna: wanq’ij, chilq’ij.