Tchwinqlal qxjalil ajxnaq’tzal

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google

Antología de cuentos II - identificador en mam.jpg
Selecciona la imagen para ver el original en formato PDF.
B'ib'il

At jun ajxnaq’tzal tzajni toj tnam te Txolja. Ila’[1] kmuj amb’il b’et toj xkolatz. Pon toj qtanmi te Twi’ Paxil.

Primxi’x[2] tpon kanin toj Ma’jaxnaq’tzb’il tok tb’i te San Carlos. Okx qxjalil ajxnaq’tzal toj xjelb’il. Ok xjel kyu’n q’il twitz aq’untl. Tzaq’wet qe’ xjelb’il tu’n tojxix tumel.

Tej tmeltz’uj tja, tzunxix ntzalaj. Tzaj q’o’n taq’un te ajxnaq’tzal. Ok xe’l yek’il jun b’a’n xnaq’tzb’il kyeqe ajxnaq’tzal. Nim ajxaq’tzal nchi xnaq’tzan kyib’. Kyaj ajxnaq’tzal tu’n tch’iy kyxnaq’tzb’il toj tnam te mlaj.

Kub’ tnik’u’n tkyaqil aq’untl te xnaq’tzb’il tej tkanin toj jaxnaq’tzb’il. Oxix chi tzalaj ajxnaq’tzal ti’j.

At aq’untl kye qxjalil Mam Ajxnaq’tzalqe’. Atz n-ela kypwaq te chojb’il kyaq’un tu’n tajb’en toj kyanq’ib’il. In ajb’en tu’n tmojin tu’n tch’iy kykojb’il.

Aqo qxjalilqo’ toj qtanmi Paxil jun elni qoklen. Ikyx qnab’ilju tze’nqeku’ txqantl xjal toj tkyaqil twitz tx’otx’.

Awo qxjalil Mam tb’i qyol. Tb’anil aq’untl nb’ant qu’n. Ikytzan tten qchwinqlalju toj qtanmi te kyaqil Twitz Paxil. Luqe’ qxjalil nchi aq’unan. Nimkux ti’chaqku’ nb’ant kyu’n toj junjun tnam.

Avelino Ramírez López
San Marcos
Tchwinqlal qxjalil ajxnaq’tzal-grande.png
Antología de cuentos - cintillo II.jpg
  1. Aju yol ila’ ax in elpuna’ b’a’npun toj junjunt tnam.
  2. Aju yol lu ax tz’elpuna qlaxxix.