Le xar

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google


Nivel: 1


K'o jumul, sib'ilaj aq'ab', jun tata' tajin kupaq' usi', ri tata' xok pa b'ixonem are' k'ateq xjet jun xar chi unaqaj. Ri xar sib'ilaj kab'ixonik, ri tat xtak'i'k xutzu'u', ri xar xub'ij su katzu chwech, ri in tajin kinb'ixonik xuquje' kinch'opinik xa kinki'kotik, kintyoxij chi rech ri Ajaw saqir chi jumul, xuquje', are' kinb'ij pa ri nub'ix chi kamik kab'e q'ij kape ri jab' chi rech ri qawa xuquje' chi rech ri qajoron. Xa k'ut are' kinb'ij chi ech la chi rajawaxik kamaltyoxij la chi rech ri Ajaw saqir chik, xuquje' rumal uya'o'm ri qak'aslemal, xcha ri xar chi rech ri tata'.


Código: N14K99
Legibilidad: 4to. grado