Le ali

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google


Nivel: 2


Jumul jun ali sib'alaj kki'kotik xa rumal xb'e pa k'ayib'al, ruk'a'm jun ajij, k'ate xrilo chi k'o jun nimalaj aq uterene'm ub'ik, sib'alaj xuxib'ij rib'. Jewa Xub'ij: Nan, Nan, k'o jun aq waral. Rumal xuxib'ij rib' ri ali xutzaq kan ri jun ajij ruk'a'm. Ri unan ri ali, aninaq xb'e che rilik. Are chi' xopanik, ri aq tajin kutij ri ajij. Ri ali sib'alaj xb'isonik xuquje' koq'ik rumal ri rajij. Ri unan xukub'isaj uk'u'x ri ral, nab'e xuchap ri aq xuk'am ub'ik pa ri rachoch, k'ate xrilo ri aq tajin kuya chi ral, ke'ki'kotik rumal xe'k'oji' ral ri aq. K'isib'al rech, xuk'utu chi rech, xutzijoj chi kech ri uk'ulja chi kuk'ayij, xaq jela' xki'kot ri ali.


Código: N24K10
Legibilidad: 4to. grado