Le pepe' ruk' le ixjut

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google


Nivel: 3


Jun pepe krapapik, xopan ruk' jun ixjut. Le ixjut ktzijonik, ketze'enik, k'ate k'u ri' le ixjut xutzijoj chi re le pepe: ri nunan xch'ujarik rumal xinpaxij jun laq rech ri nutat. Le ixjut man xtzalij ta chik chi uwach le rachoch xa rumal xch'u'jar ri unan. Le pepe krapapik xuraqa', xu'tak'ab'a' xetzijonik, le pepe ruk' le ixjut, le pepe xub'ij: man utz ta ri kab'ano rumal man kanimaj ta ri kitzij ri anan atat, ¿xa k'u kariq k'ax pa ri ak'aslemal? Chtatab'ej ri nutzij: chatzalij chi uwach ri awachoch. Rech utz kariqo, man karaq ta k'ax pa ri ak'aslemal man utz taj we man keqanimaj ri qanan qatat.


Código: N33K43
Legibilidad: 3er. grado