Wa'katem

De CNB
Saltar a: navegación, buscar
Busca en cnbGuatemala con Google


Nivel: 3


Are xuriq jun q'ij ri a Ti'x ruk' ri ali Xe'p, xeb'e pa wa'katem chi uwach jun lya'nik, keb'inik e b'enaq, xaq k'ate'q xel uloq jun awaj pa taq ri q'ayes pa'tz rij, ri e are' xkixib'ij kib', xkitarane'j ub'ik rech kekichapa', k'ate k'u ri' xkilo, chi jun imul pa'tz rij xaq xetze'nik, xa xketz'ab'ej uwach, k'ate k'u ri' xkitzoqopij kanoq, keki'kotik xetzalij chi kachoch xekib'ij chi kech ri kinan kitat.


Código: N33K1
Legibilidad: 3er. grado